شامل شیر خودکار ، رایزر ، شیر توپی ، شیر فلکه ، آبپاش ، اتصالات ، لوله ، شیر تخلیه هوا ، قطره چکان

دانلود کاتالوگ محصولات

1 - کاتالوگ محصولات مهاب آب ایرانیان (1 MB) کلیک کنید

2 - کاتالوگ محصولات پلی رود (13 MB) کلیک کنید