ثبت شکایات

شما می توانید انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را از 3 روش با ما در میان بگذارید:

 

 

  1.   تکمیل فرم صفحه تماس با ما 
  2. تماس با شماره تلفن 88727515 واحد رسیدگی به شکایات
  3. ارسال پیامک به شماره  123123123  شامل موضوع شکایت