اتصال فلنچ دار

آبرو شاپ ,اتصال فلنچدار 63-2 اینچ ( پلی رود )

اتصال فلنچدار 63-2 اینچ ( پلی رود )

1,160,000 ریال   
19% تخفیف
اعتبار مجازی : 7270 ریال
آبرو شاپ ,اتصال فلنچدار 75 - 1/2-2 اینچ ( پلی رود )

اتصال فلنچدار 75 - 1/2-2 اینچ ( پلی رود )

1,450,000 ریال   
19% تخفیف
اعتبار مجازی : 17070 ریال
آبرو شاپ ,اتصال فلنچدار 90-3 اینچ ( پلی رود )

اتصال فلنچدار 90-3 اینچ ( پلی رود )

1,620,000 ریال   
19% تخفیف
اعتبار مجازی : 98500 ریال
آبرو شاپ ,اتصال فلنچدار 90-4 اینچ ( پلی رود )

اتصال فلنچدار 90-4 اینچ ( پلی رود )

1,710,000 ریال   
19% تخفیف
اعتبار مجازی : 10510 ریال
آبرو شاپ ,اتصال فلنچدار 110-4اینچ ( پلی رود )

اتصال فلنچدار 110-4اینچ ( پلی رود )

1,700,000 ریال   
19% تخفیف
اعتبار مجازی : 10930 ریال
آبرو شاپ ,اتصال فلنچدار 125-5اینچ ( پلی رود )

اتصال فلنچدار 125-5اینچ ( پلی رود )

2,760,000 ریال   
19% تخفیف
اعتبار مجازی : 16990 ریال

جدیدترین محصولات